Kongres a vĂ˝stava ODPADY - LUHAÄŚOVICE  
Ministerstvo životního prostředí ČR

 

MEZINÁRODNÍ KONGRES A VÝSTAVA

ODPADY - LUHAČOVICE

CENA KARLA VELKA

 

Od roku 1999 je v rámci konání Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE vyhlašována "Cena Karla Velka".

Ing. Karel Velek byl předním českým odborníkem v oblasti odpadového hospodářství usilujícím o holistický pohled na životní cyklus výrobků. Ing. Karel Velek tragicky zahynul v roce 1996, když se vracel se svojí ženou právě ze IV. Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE.

Cena Karla Velka se uděluje jako zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky objevnou odbornou práci v oblasti odpadového hospodářství. Cena se uděluje bez ohledu na státní příslušnost.

Cena Karla Velka je každoročně udělována v průběhu konání kongresu a výstavy ODPADY-LUHAČOVICE. Součástí Ceny Karla Velka je diplom a finanční odměna pro tři nejlepší práce. Udělení Ceny Karla Velka, včetně umístění na dalších pořadích, je zveřejněno v odborném tisku.

Cenu Karla Velka lze udělit ve dvou kategoriích, středoškolské odborné práce a diplomové práce. Tématické zaměření práce může pokrývat libovolnou oblast odpadového hospodářství, např.:
• objevné postupy v kvalitativní a kvantitativní analýze
• nové návrhy v oblasti získávání a poskytování informací
• praktické výsledky v ekologické výchově
• inovační přístupy v prevenci vzniku odpadů, recyklaci a zneškodňování
• podnětné impulsy v oblasti ekonomiky a financování
• náměty v implementaci právního řádu EU a ostatních
vyspělých zemí
• realizované výsledky odborné práce do 2 let od publikace

Tři nejlepší studentské práce vyhodnotí nezávislá komise odborníků.

Výsledky roku z 2006

 

Sponzor pro rok 2007 Ceny Karla Velka je: 

IX. ROČNÍK CENY KARLA VELKA 2007

 

Ing. Karel Velek (1926-1996) byl předním českým odborníkem v oblasti odpadového hospodářství, popularizátorem problematiky odpadů a obětavým pracovníkem Československé společnosti pro životní prostředí. Od roku 1998 se u příležitosti kongresu Odpady-Luhačovice jako zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky přínosnou odbornou diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství uděluje Cena Karla Velka .

Na oficiální internetové stránce mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE 2007 www.jogaluhacovice.cz zástupce VŠ vyplní závaznou přihlášku a zaregistrují se do soutěže pro rok 2007.
Každá přihlášená fakulta může nominovat max. 2 diplomové práce. Tyto práce zašle doporučeně na MŽP knihovnu. Po vyhodnocení budou všechny studentské práce řádně vráceny autorům.
Nezávislá komise odborníků vyhodnotí nejlepší 3 studentské práce a ty budou oceněny diplomem a odměnou:
• 1. místo - 10.000,- Kč
• 2. místo - 5.000,- Kč
• 3. místo - 3.000,- Kč
Diplomy a odměny budou předány v rámci XV. ročníku Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE 2007 první pracovní den, v úterý 18.9.2007. Vyhodnocení studenti na 1.-3. místě se mohou zdarma zúčastnit všech 3 dnů Kongresu a výstavy. Současně vždy 1 zástupce z fakulty nebo střední školy, jejíž student se umístil na 1.-3. místě má zdarma vstup do všech prostor Kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE.


KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ
1. zaměření práce do oblasti odpadového hospodářství : ano-ne podmínka zařazení do soutěže
2. progresivní námět : hodnocení 1-5
3. přínos pro trvale udržitelný rozvoj : hodnocení 1-5
4. preciznost provedení: hodnocení 1-5
5. realizace a uplatnění v praxi : hodnocení 1-5
Hodnocení 1 je nejlepší, hodnocení 5 je nejhorší. Nejlepší diplomová práce získá nejnižší počet bodů.

V případě rovnosti bodů při celkovém vyhodnocení diplomových prací rozhoduje o pořadí:
1) vyšší počet hodnocení 1
2) nejnižší průměr dosažených bodů

Závazná přihláška CKV 2007 


 


        Dárkový balíček

Adresář firem v odpadech

data/galerie/43_0_tn.jpg data/galerie/43_2_tn.jpg